2% z dane

Činnosť občianskeho združenia ja závislá na daroch. Každý z nás, pracujúcich, platí štátu dane. O ich použití rozhodne štát. Až na 2 % z daní, ktoré ste štátu odviedli. O tých môžete rozhodnúť sami. Zvyčajne v období február, marec a apríl, keď sa podávajú daňové priznania, môžete rozhodnúť o tom, kde sa použijú 2% z toho, čo ste počas minulého roka odviedli štátu.  

Tlačivo k stiahnutiu TU

Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.