Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivíty členíme na dve formy:

a) organizované činnosťi zamerané na rozvoj zručností a schopností,

  • spoločenská činnosť rôzne výročia, sviatky
  • športovo rekreačná činnosť
  • záujmové a pracovné činnosti na uspokojovanie prevažne vlastných potrieb a vnútorného života.

b) neorganizované S individuálnymi, subjektívnymi predstavami jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb

  • oddychová pasívna forma (hudba, návšteva kultúrnych podujatí,turistika, mindfulness)
  • aktívny nácvik pracovných zručností ako ručná umelecká výroba rôznych dekoračných predmetov. 

Ďalšie aktivity pre deti