Agilné vzdelávanie v školách

Naše úspechy v oblasti vzdelávania, od dnes sme kompetentní v oblastiach: Agilné metódy pre pedagógov a Agilné riadenie školských projektov – EDUleaders!

Jedinečnosť a sila programu je založená na dlhoročných skúsenostiach s budovaním tímov a školením manažérov vo firmách. Naším “rukopisom” je dostať sa takzvané . „pod hladinu“. Kedy práve na úrovni najhlbších osobných presvedčení vznikajú zmeny v našom správaní.

https://eduleaders.eu/