Reziliencia summit 2022

Skutočný líder pomáha druhým ľuďom rásť. Okrem výsledkov je pre neho dôležitý aj spôsob, ktorým ich so svojimi ľuďmi dosahuje.

Hlavným motívom Konferencie pre lídrov 21.storočia  z oblasti biznisu, vzdelávania, športu, zdravotníctva, verejnej i štátnej správy je preto motto “Charakter nadovšetko!”

Cez pútavé príbehy našich hostí Vás srdečne pozývame objavovať potenciál prepájania leadershipu, etiky & reziliencie.

Spolu dokážeme vytvárať excelentnosť takmer vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.

Tešíme sa na Vás!

Charakter nadovšetko!


https://reziliencia.sk/summit2022/